Навигация по сайтуНавигация по сайту

ЗОЖ

Популярные статьи

О пользе йоги

О пользе йоги
Если вы не в восторге от тренировок до седьмого пота, то занятия йогой станут для вас лучшим выбором. При кажущейся легкости и неторопливости упражнений, это древневосточное искусство позволит вам не...

Роль пищи в сохранении здоровья

Роль пищи в сохранении здоровья. Само здоровье ничем не является без его содержания, без диагностики здоровья, средств его обеспечения и практики обеспечения здоровья. К наиболее важным средствам...

Виды вегетарианства

Существуют различные типы вегетарианцев, согласно тому, какие другие потребности к еде они имеют, кроме того, что оно исключает мясо: 1. Вегетарианцы в общих чертах (или "лактоововегетарианцы)...

Идеальный возраст для рождения ребенка

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она начинает задумываться о детях. Каждый организм уникален, поэтому биологические часики начинают тикать у каждого в свое время. Но вопрос...

Проблемы охраны репродуктивного здоровья женщин

В современных социально-экономических условиях, которые характеризуются высоким уровнем заболеваемости и общей смертности населения, снижением рождаемости и ухудшением здоровья детей, проблемы...

Возрастные периоды женщины, связанные с репродуктивной функцией

В зависимости от выполнения репродуктивной функции жизнь любой женщины можно разделить на такие периоды: период детства, полового созревания, репродуктивный (детородный) период, климактерический...

Влияние наркотиков на моральный облик подростка

Немаловажным фактором влияния среды на риск формирования наркомании является ситуация в обществе. Сегодня большинство социологических теорий связывают распространение девиантных форм поведения (а...

Причины употребления наркотиков подростками

Издавна предпринимались попытки понять, почему люди приводят себя в состояние одурма­нивания и опьянения, что заставляет их добро­вольно отдаваться неконтролируемой стихии без­умия. Это...

Лікувальна терапія

Терапію проводять з урахуванням типу ВСД. Лікування включає комплекс немедикаментозних і медикаментозних засобів. Велике значення має нормалізація навантажень, відпочинку, режиму дня. До раціону...

Методика застосування точкового масажу при ВСД

Точковий масаж при вегето-судинній дистонії використовують як допоміжний спосіб подолання захворювання, а саме, ним зменшують негативний вплив симптоматичних чинників. Виділяють дві локальні зони...

Лікувальна фізкультура та фізіологічні методи при ВСД

Вірний засіб від вегетативних порушень - щоденний контрастний душ, фізична активність (особливо плавання, ходьба, біг, лижі й аеробіка), спеціальна дієта з підвищеним вмістом калію (його багато в...

Лікування ВСД

Лікування вегето-судинної дистонії проводять педіатр разом з невропатологом і кардіоревматологом. Враховують етіологію і патогенез ВСД у певної дитини. Лікування треба починати якомога раніше,...

Розлади сприйняття. Дереалізація та змінений стан свідомості.

При розгляді питань впливу ВСД на життєдіяльність можна розглянути тему розладів сприйняття. Розлади сприйняття присутні при специфічних проявах ВСД. Хоча галюцинації тут зустрічаються вкрай...

Симптоматика ВСД та вікові фізіологічні прояви

Основна група симптомів Клінічні симптоми ВСД різноманітні. При ваготонії діти легко червоніють і бліднуть, кисті рук у них холодні, вологі, ціанотичні, відмічаються мармуровість шкіри, різко...

Головні клінічні синдроми

Синдром вегетативної дисфункції об’єднує симпатичні, парасимпатичні та змішані симптомокомплекси, які мають генералізований, системний чи локальний характер, що проявляється перманентно або...

Клінічний прояв хвороби та діагностика

Розрізняють вегетосудинні порушення за симпатотонічним, ваготонічним та змішаним типами. За характером перебігу: латентний, перманентний і пароксизмальний типи. За видом пароксизму:...

Основні значення зовнішніх факторів

Психоемоційне напруження у дітей удома (алкоголізм у сім'ї, жорстокість рідних) або в школі (конфлікти з учителями, товаришами), розумова перевтома, хронічні захворювання і вогнища інфекції,...

Роль внутрішніх факторів

Спадкова схильність до ВСД: конституційні особливості діяльності ВНС, спадкова дизавтономія, підвищена чутливість судин до гуморальних впливів. Вплив спадковості тут позначається тим що організм...

Фактори що сприяють становленню та розвитку захворювання

Причини виникнення ВСД можуть сильно відрізнятись, однак основними вважають спадкові порушення і особливості в функціях і структурі відділів вегетативної нервової системи. Частіше всього вони...

Сутність захворювання та основні характеристики

Вегетосудинна дистонія (ВСД) — це стан, що виникає внаслідок порушення вегетативної регуляції серця, судин, внутрішніх органів, ендокринних залоз, зв'язане з первинними або вторинними...

Литература по психическому здоровью

1. Алиев Х.М. Ключ к себе: Этюды о саморегуляции. [Текст]/ - М.: Мол. гвардия, 1990. - 223 с. 2. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно - историческое понимание развития человека [Текст]/...

Пути сохранения и приумножения психического здоровья

Человек здоровой психики - это прежде всего человек воспитанный, социально хорошо адаптированный, не совершающий действий, противоречащих принятым в обществе нормам поведения. Позитивно настроенные...
Понравилось? Поделитесь с друзьями или разместите у себя: